Vragen? Bel ons op 0519 - 29 23 25 |

Raadsma toegangsbeheer

Toegangsbeheer

Vanuit de achtergrond in het hang- en sluitwerk en de ontwikkelingen op het gebied van Domotica is Raadsma zich gaan specialiseren in elektronisch toegangsbeheer. Waar men in de Middeleeuwen door middel van een valbrug mensen binnenliet of buitensloot, zijn hier tegenwoordig vele elektronische oplossingen voor die werken met een zogenaamde ‘e-sleutel’. Onder de naam Raadsma ToegangsBeheer (RTB) biedt Raadsma alle mogelijke deurtechnieken en elektronische toepassingen. Raadsma werkt met gerenommeerde merken op het gebied van toegangsbeheer.

In elk gebouw kan toegangsbeheer toegepast worden, het verschil zit hem in de mate van automatisering en gemak. RTB is er simpelweg om ervoor te zorgen dat bevoegden toegang tot het gebouw of de ruimte krijgen, onbevoegden buiten worden gehouden en dat in geval van calamiteiten iedereen naar buiten kan. Een elektronisch systeem is op vele manieren uit te breiden. Zo kan een e-sleutel behalve voor de deuren ook gebruikt worden voor de koffieautomaat, lift, poort of de printer. Doordat het geavanceerde toegangsbeheer iedereen persoonlijk registreert is er in geval van calamiteiten direct een lijst voorhanden met namen van mensen die zich in het gebouw bevinden. Ook is het mogelijk om met één muisklik op het scherm te zien of en waar er nog deuren openstaan.

RTB kan dienen voor veiligheid, ter beveiliging en voor comfort. Vaak is het een combinatie van deze factoren. In verschillende sectoren wordt met verschillende doelen gebruikgemaakt van RTB. Binnen zorginstellingen hebben personeelsleden een e-sleutel die ze toegang geeft tot ruimtes die voor patiënten afgesloten zijn. Voor patiënten die moeilijk ter been of rolstoelgebonden zijn worden de toegangen tot deuren en liften aangepast zodat ze ook door hun makkelijk te bedienen zijn. Bedrijven met ruimtes met veel tijdelijke en wisselende gebruikers kiezen voor toegangsbeheer met de nadruk op de beveiliging. Wanneer een persoon niet langer binnen het bedrijf werkzaam is worden de toegangsrechten aangepast en kan deze persoon het pand niet meer betreden. Ook onder particulieren is er veel vraag naar RTB, het gaat hierbij vaak om veiligheid en comfort. Raadsma realiseert projecten van honderden deuren bij een grote organisatie, maar ook een enkele deur bij een particulier. De techniek blijft gelijk en de kennis is in huis. Raadsma verzorgt alles op het gebied van toegangsbeheersystemen, zodat de klant voor het gehele traject (van advies tot en met montage) met slechts één partij te maken heeft.

Showroom

In de moderne RTB showroom van Raadsma in Leeuwarden zijn de vele technieken op het gebied van toegangsbeheer te bekijken. De adviseurs laten u graag zien wat er allemaal mogelijk is en zullen geen vraag onbeantwoord laten. De showroom is ook te gebruiken als vergaderruimte en  aansluitend op een vergadering geeft een adviseur van Raadsma graag een korte demonstratie van en toelichting op RTB.

Meer informatie?

Neem dan contact op met Jan Witteveen op het onderstaande telefoonnummer of via j.witteveen@raadsma.nl

0519-292325