Vragen? Bel ons op 0519 - 29 23 25 |

Tags maken sleutelbos overbodig

Toegangsbeheer bij Brandweer Fryslân

Bij de Friese brandweer was er een wildgroei aan diverse sleutelsystemen, een erfenis uit het verleden toen alle kazernes nog onderdeel waren van de gemeentes. Om een einde te kunnen maken aan deze warboel van sleutelbossen is er voor gekozen om alle toegangsdeuren en toegangshekken te voorzien van een uniform toegangsbeheersysteem.

Het door ons geleverde toegangsbeheersysteem van Salto Systems biedt de kazernebeheerders veiligheid, controle en flexibiliteit. Doordat de tags eenvoudig te programmeren zijn, kan er bepaald worden wie er wanneer toegang heeft tot een bepaalde kazerne.

Wilt u meer informatie over wat wij voor u  kunnen betekenen op dit gebied? Op de pagina Toegangsbeheer leest u meer over de mogelijkheden.

  • Opdrachtgever: Veiligheidsregio Fryslân
  • Partners: Salto Systems
  • Sector: (Semi-)overheid