Vragen? Bel ons op 0519 - 29 23 25 |

Trainingsplicht voor PU-schuim

Trainingsplicht voor PU-schuim

Vanaf 24 augustus 2023 is een opleidingseis van toepassing voor alle professionele en industriële gebruikers van producten met een totale
monomere diisocyanaatconcentratie van ≥ 0,1%. Veel van de verkrijgbare PU-schuimen (waaronder onze Ivana PU-schuimen) vallen hieronder.

De reden voor deze opleidingseis is de irritatie van de luchtwegen en van de huid die deze diisocyanaten kunnen veroorzaken.

Om aan de opleidingseis te kunnen voldoen is er een online training beschikbaar. Bij het aanmelden vul je de voucher code in: FEICA_21_C22

Inhoud training

Trainingsprogramma (zelfstudie) - duur ca. 30 minuten
Module 1 - 048 Professionele toepassing van kleef- en afdichtingsmiddelen / Kleine verpakkingen bij omgevingstemperatuur

  • Inleiding
  • Wat zijn diisocyanaten
  • Hoe overgevoeligheid kan ontstaan
  • Persoonlijke gezondheid
  • Noodmaatregelen
  • Gedragsbeveiliging
  • Nationale codes

Dit programma wordt afgesloten met een quiz. Nadat je alle modules volledig hebt bekeken en geslaagd bent voor de quiz
ontvang je een certificaat welke je als PDF kan downloaden en uitprinten.

  • Gepubliceerd op: 02 maart 2023